Kursus: At møde mennesker i sorg

At møde mennesker i sorg er et kursus, som henvender sig til små og mellemstore arbejdspladser, hvor medarbejderne er i kontakt med mennesker i sorg. Det kan være en kirke, plejehjem, et sundhedshus, lægehus, værested eller andet. Kurset er tilrettelagt, så det enten kan afvikles over to halve arbejdsdage eller en hel arbejdsdag.

At møde mennesker i sorg er et struktureret redskabskursus, som har til formål at klæde den enkelte medarbejder bedre på til kontakten med mennesker i sorg. 

Kurset er todelt. Såfremt det afvikles over en dag, fungerer det bedst med en længere pause imellem de to blokke.

Begge kursusdele består af oplæg ved kursusleder omkring sorg og reaktioner på sorg. Derudover gruppearbejde, casestudies, workshops, spørgsmål og diskussion i plenum.

Modul I: Det professionelle møde

Vi taler om, hvilke redskaber man som professionel bør have i værktøjskassen, for at kunne møde et menneske i sorg med professionel venlighed og empati.

  • Der vil være fokus på kommunikation, værdighed, fremtoning, tavshedspligt m.m.
  • Konkrete eksempler på hvordan et menneske i sorg kan reagere og på hvordan man kan hjælpe.
  • Hvad gør man, hvis situationen kræver mere, end man kan klare.

Modul II: At møde sit medmenneske

Selv om man befinder sig i en professionel rolle, er man også bare et menneske, overfor et andet menneske. Vi tager forskellige problemstillinger op:

  • Hvad gør man, hvis man har en personlig relation til det menneske i sorg, som man skal være professionel overfor?
  • Berøringsangst
  • Hvordan definerer man, hvor lidt eller hvor meget man skal give af sig selv

Praktisk information

Kurset afsluttes med en individuel fordybelsesopgave omkring medarbejderens egen mestring af sorg, samt en opsummering af de erhvervede kompetencer i forhold til at møde mennesker i sorg.

For at jeg bedst muligt kan tage udgangspunkt i den konkrete arbejdsplads og de ansattes arbejdssituationer, anbefaler jeg en telefonisk samtale med leder en uges tid inden kurset. På den måde har jeg mulighed for at fokusere på præcis de problemstillinger, som de ansatte står overfor i hverdagen. Det er også muligt for den enkelte kursusdeltager at sende mig problemstillinger og spørgsmål som ønskes belyst på kursusdagen. Kirken som arbejdsplads har jeg et indgående kendskab til, så her er samtalen inden ikke så vigtig. Særlige problemstillinger man ønsker belyst, kan man sende på mail en uge inden kursusdagen.

Priser

1 hel kursusdag: 8.800 kr.

2 halve kursusdage: 4.800 pr modul.

Såfremt en medarbejder har brug for en individuel samtale, er dette naturligvis muligt. Dette er dog ikke med i prisen (kontakt for yderligere info).

Cand.theol. Hanne Louise Eyermann 

Præst, certificeret terapeut og stresscoach

+45 25 70 80 28

Djursland, Aarhus, Randers og omegn

Kontakt@livsmedvandring.dk