Projekt Min Historie!

Min Historie!  – Et projekt til at finde gaverne i din livshistorie 

Om projektet:

Jeg tilbyder, i samarbejde med forfatter og redaktør Henrik Majlund Toft, et forløb i terapeutisk, kreativ skrivning. Forløbet er velegnet til vidt forskellige grupperinger som f.eks. mennesker der lever med alvorlig sygdom, mennesker i sorg, mennesker med flugt erfaring, psykisk sårbare, stressramte, ældre mv. Vi tilbyder det også til børn og unge fra 6. klasse og op (også specialforløb for sårbare børn og unge). Alle forløb tilpasses naturligvis den konkrete målgruppe.

Forløbet:

Min historie! er et forløb, hvor deltagerne arbejder med at udtrykke deres livsfortælling og særlige begivenheder i deres liv. Formålet er at styrke deltagernes livskraft og livsmod. Vi arbejder med nedslag i livsfortællingen, og livsfortællingen som helhed. Begge dele er i høj er grad ressourceskabende. Også selv om livsfortællingen på ingen måde har været ubetinget let. Arbejdet styrker den enkelte i at stå stærkt i sig selv, og samtidig former arbejdet med livsfortællingen selvbilledet, narrativer og virkelighedsopfattelsen.

Forløbet vil arbejde hen mod, at hver deltager skaber sig egen fortælling eller kunstværk, som efterfølgende vil blive læst op eller udstillet. Din historie! er et safespace, som er fordomsfri, støttende og frisættende.
Din historie! – Et forløb til livskraft, livsmod og livsopbygning!

Kontakt mig endelig for yderligere info omkring projektet (tid og pris), og hvordan det kan målrettes specifikt til forskellige grupper.

Cand.theol. Hanne Louise Eyermann 

Præst, certificeret terapeut og stresscoach

+45 25 70 80 28

Lillegade 1a 1tv. 8500 Grenaa

Kontakt@livsmedvandring.dk